Member of Lubbers Logistics Group
 • Uitzenden
 • Detachering
 • Werving & Selectie

+31 (0)524 – 537 770

Gelijkheid en diversiteit beleid

 1. Beleidsverklaring

Ons bedrijf staat volledig achter het principe van gelijke kansen binnen het werk. Wij zijn zonder enig voorbehoud tegen elke vorm van directe of indirecte discriminatie tegen werknemers van ons bedrijf of degenen die bij ons solliciteren op grond van hun etnische afkomst, huidskleur, religie, nationaliteit, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke/huwelijkse staat, handicap of leeftijd.

In onze bedrijfsvoering zorgen wij ervoor dat elk individu gelijk en eerlijk wordt behandeld en dat beslissingen omtrent werving, selectie, training, promotie, carrière management en elk ander aspect van het werk alleen gebaseerd zijn op objectieve en functie gerelateerde criteria. 

 1. Doel

Ons bedrijf erkent de verplichtingen en verantwoordelijkheden die de wet ons, in het land waarin we actief zijn, oplegt. 

Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat:

 • Werknemers op de hoogte zijn van hun persoonlijke plicht om discriminatie te voorkomen, in lijn met het bedrijfsbeleid.
 • Geen enkele sollicitant of werknemer een oneerlijke behandeling krijgt of wordt achtergesteld, in lijn met het bedrijfsbeleid.
 • Geen enkele sollicitant of werknemer in een nadelige positie wordt gesteld aangaande de eisen of verwachtingen van diens werkzaamheden welke niet direct aantoonbaar zijn als onderdeel van de functie of de werkzaamheden die hieronder vallen.
 • Vacatures, opleidingen, trainingen en mogelijkheden om promotie te maken worden openlijk beschikbaar gesteld aan werknemers die hierom vragen.
 • Tegen geen enkel individu gediscrimineerd wordt aangaande ontslag, werktijdverkorting of schorsing, in lijn met het bedrijfsbeleid.
 • Waar van toepassing en toegestaan binnen de wet, werknemers van ondervertegenwoordigde groepen training zullen krijgen en gelijkheid van kansen zal worden gestimuleerd.      

Stuart Ferguson

Group Director UK & QHSE

January 2020

Wilt u kennis maken of een vacature plaatsen bij Lubbers @work?